Thi công xây dựng

XÂY DỰNG KÝ TÚC XÁ VÀ BÊ NƯỚC NGẦM DỰ ÁN SEMV YÊN BÌNH THÁI NGUYÊN

Chủ đầu tư:  SAMSUNG EVERLAND

Địa điểm:      Thái nguyên, Việt Nam

Hạng mục:    Thi công phần Bê tông cốt thép, Cung cấp bê tông thương phẩm và cọc PHC


 Một số hình ảnh về dự án: