Tư vấn xây dựng các công trình đường dây tải điện và TBA đến 500KV

TRẠM BIẾN ÁP 110KV PHÚ NGHĨA VÀ NHÁNH ĐƯỜNG DÂY 110KV


Chủ đầu tư:        BAN QLDA PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC

Địa điểm:            Xuân Mai, Hà Nội

Hạng mục:          Lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán, lập hồ sơ mời thầu


Một số hình ảnh về dự án: