Tổng thầu các công trình xây dựng

NHÀ MÁY MỚI ADVANEX VIỆT NAM

Chủ đầu tư:   CÔNG TY TNHH ADVANEX VIỆT NAM

Địa điểm:       Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh

Hạng mục:     Thi công xây dựng