Thi công xây dựng

NHÀ MÁY LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG

Chủ đầu tư:  LIÊN DANH SERVEONE/GS E&C - HÀN QUỐC

Địa điểm:      Khu Công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng, Việt Nam

Hạng mục:  

Một số hình ảnh về dự án: