TỔNG THẦU CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Sản xuất xây dựng có nhiều đặc điểm phù hợp cho việc thực hiện theo hình thức tổng thầu như: công trình trải qua nhiều giai đoạn, có nhiều lực lượng tham gia, sử dụng nhiều loại vật tư thiết bị, sự đa dạng trong các loại công việc ... Khi một tổ chức xây dựng thực hiện toàn bộ hoặc từng loại công việc của dự án sẽ mang lại hiệu quả cho dự án, là điều kiện để nâng cao năng lực, thúc đẩy sự phát triển của các tổ chức xây dựng. Do đó, hình thức tổng thầu là tất yếu trong quản lý xây dựng.

Với năng lực đồng bộ trong các lĩnh vực tư vấn thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây dựng, công ty đã trở thành nhà thầu có đủ khả năng và đã thực hiện nhiều công trình dưới hình thức hợp đồng tổng thầu (tổng thầu xây dựng, tổng thầu EPC) như:

1. Nhà máy Piaggio Việt Nam giai đoạn 2 (EPC)


2. Nhà máy tuyển quặng bauxit Nhân Cơ và tuyến băng tải (EPC)


3. Nhà máy xử lý nước Formosa Hà Tĩnh (tổng thầu xây dựng)


4. Nhà máy điện tử Đông Đô Hải Phòng (EPC)