CUNG CẤP VẬT TƯ THIẾT BỊ

Với mục tiêu nắm bắt thị trường, chủ động trong việc cung cấp và quản lý chất lượng vật tư, thiết bị đầu vào cho hoạt động xây lắp, công ty đã mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm phục thi công xây dựng. Các sản phẩm chính cung cấp cho khách hàng gồm: 

1. Xi măng thương hiệu Quang Sơn2. Thép xây dựng các loại

    a. Thép tròn:


     b. Thép tấm:     c. Thép hình:3. Thiết bị điện đến 500kV …

    a. Máy cắt điện


    b. Dao cách ly