CHO THUÊ THIẾT BỊ XÂY DỰNG

Đầu tư thiết bị thi công không chỉ góp phần nâng cao năng lực hoạt động của đơn vị. Trong điều kiện hoạt động cho thuê thiết bị xây dựng đã trở thành phổ biến hiện nay, hoạt động cho thuê thiết bị góp phần hiệu quả, linh hoạt trong sử dụng tài sản của đơn vị. 

Trong thời gian vừa qua, công ty đã đầu tư một số lượng lớn thiết bị sử dụng trong thi công và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thuê sử dụng của khách hàng. 

Các thiết bị bao gồm: 

1. Giáo chống các loại


2. Các thiết bị nâng như: cần cẩu đến 150 tấn, xe nâng...


3. Các thiết bị gia công cơ khí, ô tải các loại, máy xúc, máy phát điện …